Fiscaal advies

Onze fiscale afdeling beschikt over zeer veel ervaring en expertise op verschillende fiscale gebieden

Onze fiscalisten adviseren u bijvoorbeeld op gebieden als bedrijfsovernames en financieringen.
Onze advieswerkzaamheden omvatten onder meer:

 • Fiscale en financiële planning op korte en lange termijn;
 • Juridische herstructurering van ondernemingen;
 • Bedrijfsopvolging;
 • Reorganisaties;
 • Pensioen- en oudedagsvoorzieningen;
 • Voeren en begeleiden van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Koop en verkoop van ondernemingen.
DGA begeleiding

Enerzijds spelen bij een DGA de ondernemersaspecten zoals winstbepaling, personeelsvoorzieningen, vennootschapsbelasting, en anderzijds de privé-aspecten zoals inkomens- en vermogensplanning en opvolging. Vaak lopen ondernemers- en privé-aspecten door elkaar heen.
Beide kanten moeten met elkaar in balans gebracht en/of gehouden worden. Daar is expertise, ervaring, creativiteit en flexibiliteit voor nodig.
Onze fiscale adviseurs en accountants beschikken over genoemde kwaliteiten en passen dit toe, afgestemd op de individuele behoefte van de DGA.

Fusies & overnames

Wilt u bijvoorbeeld uw onderneming verkopen of een onderneming kopen, of wilt u de activiteiten van uw onderneming uitbreiden door overname of fusie.
Vragen die hier bijvoorbeeld naar voren komen zijn:

 • Wat is de waarde van mijn onderneming?;
 • Wat is het juiste moment om te kopen of verkopen?;
 • Wat is mijn financiële situatie na de verkoop of overname?;
 • Wat betekent dit voor mijn medewerkers?

Allemaal vragen die van belang zijn voor uw toekomst, zowel op zakelijk als op privé-gebied. Hierbij zijn de belangen groot, terwijl het voor u geen dagelijkse kost is. Ook moeten de emotionele aspecten in dergelijke trajecten niet worden uitgevlakt.

Due Diligence

Een belangrijk onderdeel bij fusies & overnames is een due diligence onderzoek. Bij een dergelijk onderzoek worden de (financiële) risico’s in kaart gebracht om u te ondersteunen bij de te nemen beslissingen in het kader van een fusie of overname.
Een due diligence geeft u een zo goed mogelijk inzicht in de werkelijke situatie en kan helpen voorkomen dat u achteraf de zogenaamde “lijken in de kast” aantreft.
De bevindingen van het due diligence onderzoek kunnen u helpen bij het bepalen van de juiste prijs voor een onderneming. Daarnaast kunnen de bevindingen gebruikt worden in het vervolgtraject, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van de overname contracten.

Bedrijfswaarderingen

Deze waarde wordt normaliter toch niet zomaar op de achterkant van een bierviltje bepaald. De waarde van een onderneming is namelijk van vele aspecten afhankelijk zoals toekomstige kasstromen, rentabiliteit, terugverdientijd van de gedane investeringen etc. Door verschillende verwachtingen en mogelijkheden heeft dezelfde onderneming voor de ene persoon meer waarde dan voor de andere.
Onze accountants en fiscalisten hebben op dit gebied een ruime ervaring en begeleiden u graag in dit traject.