Aangiftepraktijk

Een logisch verlengstuk van onze advisering en accountantspraktijk is het verzorgen van belastingaangiften

Inkomstenbelasting

De meeste mensen onderschatten de complexiteit van een aangifte Inkomstenbelasting (IB) en lopen gedurende het invultraject toch vaak vast. Om dit te voorkomen is het verstandig om eerst een belastingadviseur te raadplegen of om uw aangifte Inkomstenbelasting te laten verzorgen door een erkend belastingadviseur.
Inkomstenbelasting wordt geheven over natuurlijke personen. Alle inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Inkomstenbelasting, maar uiteraard is iemand uitsluitend Inkomstenbelasting verschuldigd wanneer hij inkomen geniet. Inwoners van Nederland (binnenlands belastingplichtigen) moeten Inkomstenbelasting over hun inkomen betalen, waar ter wereld zij dat ook hebben genoten. Indien u geen inwoner bent van Nederland (buitenlands belastingplichtig) en u geniet inkomen in Nederland, dan vallen deze Nederlandse inkomsten onder de belastingplicht voor de Inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van de in Nederland gevestigde of naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen. Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen zijn de meest voorkomende rechtspersonen. Tevens is de Vennootschapsbelasting van toepassing op de volgende rechtspersonen:

  • Co√∂peraties en verenigingen op co√∂peratieve grondslag;
  • Waarborgmaatschappijen;
  • Verenigingen die als verzekeraar of bank optreden;
  • Woningcorporaties en
  • Stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven.

De aangifte Vennootschapsbelasting wordt opgesteld op basis van de jaarrekening van de onderneming. Hierbij kunnen fiscale correcties, zoals niet of beperkt aftrekbare kosten en investeringsaftrek worden toegepast.

db-adviseurs beschikt over een professioneel team belastingadviseurs en aangiftemedewerkers die zelfs de meest gecompliceerde aangiftes Vennootschapsbelasting zonder problemen kunnen opstellen. In vele gevallen is het correct opstellen van uw aangifte Vennootschapsbelasting een lastige taak. Om er zeker van te zijn dat u niet te veel belasting betaalt is het verstandig uw aangifte Vennootschapsbelasting te laten opstellen door een professional die rekening houdt met alle fiscale correcties.